اخبار :: هشدار
    هشدار

رشت – خبرگزاری مهر: مردم ایران چای خارجی مرغوبی را با قیمت بالا مصرف می کنند که چای نیست بلکه آب جوش رنگی معطری به نام چای است در حالیکه چای ایرانی کیفیت بسیار عالی دارد که از آن غفلت شده است
چاپ
ارسال شده در : 1390/8/20 - 16:00:08000000