استندهای مساف ادامه صفحه 2

 

 

                                                               تعرفه اجاره  ( الف )

   بزرگترين SMD داخل سالن کشور (48 متر مربع)

          فرودگاه بين المللی امام خمينی

قيمت بدون تخفيف ثانيه ای500 تومان

 

رد يف   مبلغ بودجه           مد ت پخش   تعداد پخش روزانه       تايم آگهی    جمع پخش در روز      مبلغ هر ثانيه

1    20000000 تومان           30  روز             200                        10ثانيه                      200                   333تومان

2    50000000 تومان            90روز                250                       10ثانيه                  2500                  222تومان

 3    150000000 تومان       360روز                 300                     10ثانيه                    3000                138تومان

1-مکان و شعاع ديد ورودی کشور-گمرک-مستقبلين و سالن عمومی طبقه اول ودوم

2-محصولات خارجی با 30در صد افزايش نسبت به تعرفه پذ يرش می شود

3-در صورت سفارش آگهی 20ثانيه ای (2 باکس)15% تخفيف لحاظ خواهد شد

4- در صورت سفارش آگهی 30 ثانيه ای(3باکس) 20% تخفيف لحاظ خواهد شد

 

5- خدمات پخش به صورت رايگان خواهد بود.  

 

6    - ساخت تيزر به عهده سفارش دهنده می باشد

 


 

                                     تعرفه اجاره ( ب)

                              بزرگترین   led  تهران (135 ) مترمربع

 

رد يف   مبلغ بودجه        مد ت پخش    تعداد پخش روزانه         تايم آگهی      جمع پخش در روز         مبلغ هر ثانيه

1    20000000تومان        30  روز               300                        10ثانيه                      300                   222تومان

2  500000تومان              90روز                  350                       10ثانيه                     3500                  158  تومان

 3 50000000 تومان       360روز                 490                       10ثانيه                      4900                 6 8 تومان

1-مکان و شعاع ديد : تهران بزرگ-خيابان فرودگاه-ترمينال6ورودی فرودگاه مهرآباد-ترمينال4خروجی تهران

2-محصولات خارجی با 30در صد افزايش نسبت به تعرفه پذ يرش می شود

3-در صورت سفارش آگهی 20ثانيه ای (2 باکس)15% تخفيف لحاظ خواهد شد

4- در صورت سفارش آگهی 30 ثانيه ای(3باکس) 20% تخفيف لحاظ خواهد شد

5- ساخت تيزر به عهده سفارش دهنده می باشد

 

 

 

            تعرفه اجاره            ( د )

 

 

          مکان نصب سه دستگاه SMD داخل ترمينال 4

رديف            تعداد SMD                              سا يز SMD                               مکان نصب

1                3دستگاه SMD                     جمعا24متر مربع                     ترمينال4وترانزيت4

                                       تعرفه

رد يف     مبلغ بودجه           مدت پخش     تعداد پخش روزانه   تعدادSMD         تايم آگهی    جمع پخش در روز

 1         10000000 تومان    30روز                      240                    3عدد           10                     2400

1-مکان و شعاع ديد:ترمينال چهار وسالن ترانزيت ترمينال چهار

2-محصولات خارجي با 30 درصد افزايش نسبت به تعرفه پذيرش می شود

3-در صورت سفارش آگهی 20ثانيه ای(2باکس) 15%تخفيف لحاظ خواهد شد

4-در صورت سفارش آگهی30ثانيه ای(3باکس)20%تخفيف لحاظ خواهد شد

 

5-ساخت تيزر به عهده سفارش دهنده می باشد                          

 


 

     تعرفه اجاره   (ذ )

 بزرگترين پروژه تبليغاتی در فرودگاه بين المللی مهرآبادتهران

                             LCD

اجاره بدون تخفيف برای هرال سی دی ثانيه ای50 ريال

رديف           تعدادLCD                       سايزLCD                                               مکان نصب

1       85دستگاه در85 مکان        46اينچ سونی فول HD            تمام ترمينالهای1و2و4و6روی کانترهای پرواز

                                                                                               تعرفه

رد يف   مبلغ بودجه    مد ت پخش   تعداد پخش روزانه   تعدادLCD    تايم آگهی   جمع پخش در روز     مبلغ هر ثانيه

1   1200000تومان       30روز              120                    85عدد          10ثانيه                1200               40ريال

 2 30000000تومان      90روز               140                   85عدد        10ثانيه                 1400                29ريال

3  60000000 تومان     180روز             200                   85عدد         10ثانيه                 2000             7/19ريال

 

4  10000000تومان     360روز             240                    85عدد         10ثانيه                2400              7/13ريال   

 

1-مکان و شعاع ديد : نصب شده بر روی تمام کانتر های پرواز ترمينالها 2و3و4و6

2-محصولات خارجی با 30در صد افزايش نسبت به تعرفه پذ يرش می شود

3-در صورت سفارش آگهی 20ثانيه ای (2 باکس)15% تخفيف لحاظ خواهد شد

4- در صورت سفارش آگهی 30 ثانيه ای(3باکس) 20% تخفيف لحاظ خواهد شد

5- ساخت تيزر به عهده سفارش دهنده می باشد

 

 تعرفه اجاره (ر )

 

                                                 ومکان نصب يک دستگاه SMDداخل ترمينال2

            رديف                               تعدادSMD                                    سايزSMD                         مکان نصب

               1                                 1دستگاهSMD                              14متر مربع                       ترمينال2    

 

                                                                                      تعرفه

رديف      مبلغ بودجه        مدت پخش       تعداد پخش روزانه      تعدادSMD         تايم آگهی        جمع پخش در روز

1         5000000تومان       30روز                      240                    1عدد               10                        2400

1-       مکان و شعاع ديد: ترمينال2 فرود گاه مهرآباد

2-       محصولات خارجی با 30در صد افزايش نسبت به تعرفه پذيرش می شود

3-       در صورت سفارش آگهی 20ثانيه ای(2باکس) 15% تخفيف لحاظ خواهد شد

4-       در صورت سفارش آگهی30ثانيه ای(3باکس) 20% تخفيف لحاظ خواهد شد

5-       ساخت تيزر به عهده سفارش دهنده می باشد

 

  

                                               تعرفه اجاره ( ح)

                                                      بزرگترينLEDکشور(174 متر مربع)

 

                                                                      (جدول تخفيفات) 

 

رديف    مبلغ بودجه      مدت پخش   تعداد پخش روزانه   تايم آگهی(ثانيه)      جمع پخش د رروز         مبلغ هر ثانِيه

1       15000000تومان       30روز            400                           10                            400                   125تومان

2       36000000تومان      90روز             450                          10                             4500                  88تومان

3       12000000تومان    360روز            576                           10                            5760                    57تومان

 

1-مکان و شعاع ديد:مشهد- بلوار بزرگ ملک آباد و ميدان ملک آباد و تقاطع بلوار فلسطين

2-محصولات خارجی با 30درصد افزايش نسبت به تعرفه پذيرش می شود

3-در صورت سفارش آگهی 20ثانيه ای (2باکس)15% تخفيف لحاظ خواهد شد

4-در صورت سفارش آگهی 20ثا نيه ای(3باکس)20% تخفيف لحاظ خواهد شد

5-ساخت تيزر به عهده سفارش دهنده می باشد              

ارسال شده در : 1390/11/5 - 16:55:38

این صفحه را برای یک دوست بفرستید.

با تشکر ! پيام شما ارسال شد
استندهای برگزیده 1


                باسلام

احترام ليست ومشخصات تابلوهای تبليغاتی (بيلبورد)شرکت مساف درسطح شهرمشهدمقدس به شرح ذيل    اعلم می گردد:

رديف                  مکان تابلو                                                   نحوه اجراء        ابعاد تابلو (متر)       تعرفه—يکماه تومان        تاريخ اتمام

 01     بيلبورد چهار راه خيام-ضلع جنوب شرقی                             پرينت              4*12                  14000000                 03/10/90

02   بلوار آزادی جنب پارک ملت وجه روبه ميدان  اسقلال              پرينت             6*15                 15000000                  29/12/90

03    بلوار آزادی جنب پارک ملت وجه روبه ميدان آزادی                 پرينت            6*15                 15000000                    29/12/90

04   چهارراه شريعتی ضلع شمالی سان روف ساختمان مرمر      پرينت            5*12                  9000000                     12/09/90

05  چهارراه شريعتی (تقی آباد)مقابل سينما آفريقا ضلع                پرينت           4*12                10000000                آماده واگزاری

      جنوب غربی

06  ميدان استقلال-ضلع شرقی ابتدای بلوار فردوسی                    پرينت        (4*12)2             17000000                  29/10/90

 07    ميدان استقلال-ضلع شرقی ابتدای بلوار فردوسی              پرينت          (4*12)2              17000000                  29/10/90

08  ميدان استقلال-ضلع غربی ابتدای بلوار ميلاد                         پرينت         (4*12)2                 17000000                   22/10/90       

09  ميدان استقلال-ضلع غربی ابتدای بلوار ميلاد                        پرينت          (4*12)2                 17000000                   22/10/90  

10  ميدان بيت المقدس ميدان آب نزديک حرم مطهر                    پرينت              6*4                    8500000                      06/07/91

      جنب پارکينگ رضا

11چهار راه دانشجو                                                                        پرينت           3*8                         5000000                    10/08/90

12پيشانی پل هوايی دانشجو (رفت و برگشت) -دووجهی            پرينت       (5/2*16)2           16000000                  07/10/90

13پيشانی پل هوايی ميدان آزادی(رفت)                                      پرينت           6/2*10               9000000                  29/12/90

وجه بيرونی رو به ملک آباد 

14ميدان آب ضلع جنوب غربی نزديک حرم مطهر                             پرينت           5*12                  17000000                 25/10/90

15چهار راه ملک آباد ضلع شمال شرقی                                        پرينت          4*12                    10000000                  29/12/90

16ميدان جانباز ضلع شمال شرقی جنب فروشگاه                       پرينت         5*12                      9000000                      10/09/90

پروما 

17چهار راه ملک آباد-ضلع جنوب غربی                                         پرينت           5*12                   11000000                    19/03/91

18چهار راه ملک آبادضلع جنوب غربی                                         پرينت           9*12                    16000000                    05/05/91

19چهار راه خسروی- ضلع جنوب غربی                                      پرينت            4*8                       9000000                 آماده واگذاری

(300متر فاصله تا حرو مطهر)

20شهر توريستی طرقبه—بلوار اصلی نبش                              پرينت          (5*12)2                 15000000                     20/09/90 

خيابان بوستان--دووجهی 

21جاده مشهد—شانديز(به سمت شانديز)                               پرينت            10*25                    15000000            آماده واگذاری

22جاده مشهد شانديز(به سمت مشهد)                                  پرينت           10*25                     15000000                  آماده واگذاری

23اجاره يک باکس از تلويزيون شهری                                      تيزر              8*12                         8000000                   

سه راه خيام

24اجاره يک باکس از تلويزيون شهری                                      تيزر              9*13                         7000000              ------  

چهار راه ملک آباد

25اجاره يک باکس از تلويزيون بلوار سجاد                              تيزر            10*6                            7000000       

چهار راه جانباز (گلريز)

26اجاره يک باکس از تلويزيونهایLCD داخل                             تيزر            40اينچ                   65000000                     ------

100سوپر مارکت برتر مشهد

27اجاره يک باکس از SMD واقع در پاساژ                              تيزر               2*2                          1300000                 -------

نگار(بلوار سجاد)

28اجاره يک بکس از SMDواقع در پاساژ                               تيزر             2*2                             1300000                     ------             

پويا(بلوار سجاد)

29اجاره يک باکس از SMDواقع در پاساژ                           تيزر              5/1*2                          1300000                     -------            

البرز(بلوار سجاد)

کليه قيمت های اعلامی به تومان می باشد.

هزينه پرينت و ساخت تيزر مجزا محاسبه می گردد.

 تاريخ اعتبار تا 30/12/90  می باشد.

 

 

   با سمه تعالی

سلام عليکم

احتراما تعرفه و مشخصات استند های تبليغاتی واقع در سطح شهر مشهد مقدس به شرح ذيل اعلام می گردد:

استند های 2*1 متر(دو وجهی—يک لايت)

Aاستند های گروه

      رديف                       شرح                                                                                                  توضيحات

1                        بلوار هفت تير—بعد از پل                

2                       بلوارفردوسی-روبروی آپارتمانهای مرتفع   

3                       چهارراه دانش-ضلع شمال شرقی              (جنب موسسه سينا)

4                       بلوارتلويزيون-روبروی منطقه اقتصادی      سرخس                                                  

5                       بلوارملک آباد-ابتدای بلوار تلويزيون       

       6          خيابان ابوذر-نبش ابوذر6

      7               بلوار خيام-مقابل خيام 19

       8           بلوارفلسطين-جنب بانک ملی   آماده واگذاری  (جنب موسسه سينا)

       9           بلواردستغيب-چهارراه خيام ضلع  جنوب شرقی

     10          بلوارسجاد-بين بهاروشاهد روبروی ميلاد

 

                     

ارسال شده در : 1390/11/5 - 20:40:13

این صفحه را برای یک دوست بفرستید.

با تشکر ! پيام شما ارسال شد
استندهای مساف برگزده صفحه 4

با سلام

احتراما پيرو در خواست آن مقام محترم در خصوص ارسال قيمت تلويزيون های شهر منصوبه در سطح شهر مشهد مربوط به شرکت مساف موارد به شرح ذيل اعلام می گردد

رسانه:تلويزيون شهری(LEDFULLCOLOR)با ديد کامل روز وشب

ميزان پخش هر باکس درروز:طبق جدول

موقعيت مکانی:شاهراه اصلی مشهد(بلوار احمد آباد-ملک آباد-سجاد)پرتردد

پوشش مخاطبين هدف:قشر متوسط به بالا(گروههای مرجع)

مزيت(تصوير-حرکت-نور-امکان پخش چند تيزر به صورت همزمان-امکان پخش آنلاين آگهی از رسانه)

تعرفه:

رديف       مکان تلويزيون            ابعاد          زمان اکران     تعداد تکرار   اجاره ماهيانه

                                      متر مربع         (آگهی ثانيه)     در روز         تومان                                

1  بلوار احمد آباد-تلويزيون ملک آباد    117         12            600         7000000

2 بلوار ملک آباد-تلويزيون سه راه خيام  96          12            600         8000000 

3    بلوار سجاد تلويزيون چهار          66       10                800         7000000 

    راه شاهد(گلريز)

4    اجاره يک باکس از تلويزيونهای LCD  40اينچ      15            320         6500000      

 داخل 100 سوپر مارکت برتر مشهد      سونی    

5   بلوار سجاد-تلويزيون پاساژ نگار         4            12            400         1300000

6    بلوار سجاد- تلويزيون پاساژ پويا          4          12             400         1300000

7    بلوارسجاد- تلويزيون پاساژ البرز         4          12             400         1300000

اجاره پس از کسر تخفيف بر اساس زمان بصورت تک (ماهيانه)

 

رديف                  شرح                           دوره سه ماهه     دوره شش ماهه     دوره يکساله

1     بلوار احمد آباد-تلويزيون ملک آباد       3750000            3500000           3200000

2   بلوار ملک آباد—تلويزيون سه راه خيام      5500000         5200000        5000000

3   بلوار سجاد تلويزيون چهارراه شاهد           4300000         4000000        3750000

      (گلريز)

4   اجاره يک باکس از تلويزيونهای lcd       12000000       22000000         40000000

       100سوپر مارکت برتر مشهد

5   بلوار سجاد—تلويزيون پاساژ نگار           600000           550000            500000

6   بلوار سجاد—تلويزيون پاساژ پويا            600000           550000            500000

7   بلوار سجاد—تلويزيون پاساژ البرز         600000            550000             500000

 

       اجاره پس از کسر تخفيف بر اساس زمان بصورت باکس دوتايي( ماهيانه):

رديف         مکان تلويزيون                      دوره سه ماهه       دوره شش ماهه     دوره يکساله

  1  بلوار احمد آباد-تلويزيون ملک آباد        7500000          7200000          7000000

     بلوار ملک آباد-تلويزيون سه راه خيام        

 2  بلوار سجاد تلويزيون چهارراه شاهد(گلريز)  7000000     6700000          6500000

     بلوار احمدآباد-تلويزيون ملک آباد

3   بلوار ملک آباد-تلويزيون سه راه خيام      7500000         7200000         7000000

   بلوار سجاد تلويزيون چهار راه شاهد(گلريز)  

اجاره پس از کسرتخفيف بر اساس زمان بصورت باکس سه تايي(ماهيانه)

  رديف         مکان تلويزيون                دوره سه ماهه         دوره شش ماهه       دوره يکساله

         بلوار احمد آباد-تلويزيون ملک اباد

  1    بلوارملک آباد-تلويزيون سه راه خيام     11500000    11200000         11000000

      بلوارسجادتلويزيون چهارراه شاهد(گلريز)

اجاره پس از کسر تخفيف بر اساس زمان بصورت باکس شش تايي(ماهيانه)

رديف             مکان تلويزيون           دوره سه ماهه      دوره شش ماهه      دوره يکساله

      بلواراحمدآباد-تلويزيون ملک آباد

      بلوار ملک آباد-تلويزيون سه راه خيام

  1  بلوار سجاد--تلويزيون چهارراه شاهد(گلريز)

      بلوار سجاد-تلويزيون پاساژ نگار    12500000     12200000        12000000

      بلوار سجاد- تلويزيون پاساژ پويا

      بلوار سجاد-تلويزيون البرز

     

     حداقل دوره قرارداد 3ماه می باشد.

     کليه قيمت های اعلا می به تومان می باشد.

    هزينه ساخت آگهی بعهده سفارش دهنده می باشد.

    کسورات قانونی بعهده سفارش دهنده می باشد.

    خواهشمند است موارد را بر رسی واوامر حضرتعالی را به اين شرکت امر به ابلاغ فرماييد.     

09153150770-----------09355619001-----------05115011659 مساف آماده همکاری

 

ارسال شده در : 1390/11/20 - 11:52:29

این صفحه را برای یک دوست بفرستید.

با تشکر ! پيام شما ارسال شد
ادامه استندهای مساف صفحه3 

 استند های گروه A

رديف                       شرح                                                            توضيحات

 

1  بلوار هفت تير— بعد از پل                

 

2  بلوارفردوسی-روبروی آپارتمانهای مرتفع   

3   چهارراه دانش-ضلع شمال شرقی              (جنب موسسه سينا)

4   بلوارتلويزيون-روبروی منطقه اقتصادی      سرخس

5   بلوارملک آباد-ابتدای بلوار تلويزيون

6   خيابان ابوذر-نبش ابوذر6

 7   بلوار خيام-مقابل خيام 19

 8   بلوارفلسطين-جنب بانک ملی   آماده واگذاری  (جنب موسسه سينا)

 9   بلواردستغيب-چهارراه خيام ضلع  جنوب شرقی

 10  بلوارسجاد-بين بهاروشاهد روبروی ميلاداستندهای گروهB

 

رديف                        شرح                                 توضيحات                                                       

1               بلوارامامت-بين چهارراه آزاد شهر وچهار راه ميلاد

2               بلوار فردوسی-چهارراه فرامرز عباسی-ضلع شمال غربی

3               بلوار جمهوری-روبروی خيابان پنجم (اولين استند از سمت ميدان ضد)

4               بلوار تلويزيون-سه راه بعثت                                                      استندهای گروهB

5               خيابان احمد آباد-روبروی هتل هما                                                  از تاريخ

6               خيابان رضا-نبش رضای9                                                          21/11/90

7               خيابان ابوذر-نبش ابوذر33                                                       آماده واگذاري

8               بلوار فلسطين-انتهای بلوار                                                          می باشد.

9               بلوار سجاد-بين سجاد19و21

10          بلوار قرنی-روبروی پمپ بنزين  

 

 

 

استند های گروه C

رديف                               شرح                                            توضيحات

1 خيابان امام خمينی-چهار راه خسروی-جنب کفش ملی

2  بلوار دانشجو-بعد از پل

3  خيابان امام خمينی- ابتدای خيابان جنت

 4 بلوار سازمان آب—چهار راه ششصد دستگاه                            استندهای گروه C

5 بلوار سجاد—بين بهار وبزرگمهر                                            از تاريخ

6 بلوار معلم—تقاطع دانش آموز                                              29/12/90

 

 7  ميدان17شهريور—ضلع شمالی ميدان                                   آماده واگذاری  

 8  ميدان احمد آباد—ابتدای کلاهدوز وسط آيلند                              می باشد.

 9  خيابان رضا—نبش رضای27

 10  بلوار دستغيب—مقابل دستغيب8

استندهای گروه D

رديف                                شرح                                          توضيحات

1                  هاشميه-نرسيده به بلوار پيروزی

2                  بلوار فردوسی-ابتدای ثمانه

3                  خيابان امام خمينی-جنب بازار حکيم

4                  چهارراه دانش-ضلع جنوب شرقی

5                  بلوار جمهوری-چهارراه گاراژدارها

6                  بلوار تلويزيون-روبروی پمپ بنزين                             آماده واگذاری

7                  بلوار سازمان آب-روبروی قصر خاتم

8                  بلوار خيام-مقابل خيام3

9                  بلوار شاهد—روبروی هتل هما

10             بلوار دستغيب—مقابل دستغيب 14

استندهای گروه E

رديف                                 شرح                                                 توضيحات

1                        بلوار سيد رضی—بعد از پل

2                        بلوار هاشميه—بعدازپل

3                        بلوار سجاد—بين چهارراه بزرگمهروآخرسجاد جنب ساعت

4                        ميدان فردوسی—ابتدای بلوارسازمان آب

5                        خيابان سناباد—چهارراه راهنمايي ضلع جنوبی

6                        بلوار فلسطين—مقابل فلسطين11

7          &nbs

ارسال شده در : 1390/11/21 - 11:51:05

این صفحه را برای یک دوست بفرستید.

با تشکر ! پيام شما ارسال شد

کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به شرکت مساف مي باشد .